Τίτλοι τέλους για το Google+

Η συγκεκριμένη είδηση μπορεί να μην αφορά αποκλειστικά το iOS, άλλα σίγουρα αφορά αρκετούς από τους χρήστες του. Αναφερόμαστε στο Google+, το δίκτυο επικοινωνίας της ομώνυμης εταιρείας που στην πραγματικότητα δεν κέρδισε ποτέ την συμπάθεια του κοινού. Ξεκίνησε το 2011 σαν ο ανταγωνιστής του Facebook, αλλά πλέον κλείνει οριστικά, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση.

Στην αρχή κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού με το ιδιαίτερο σύστημα προσκλήσεων, αλλά με τον καιρό το ενδιαφέρον αυτό άρχισε να ατονεί και ουσιαστικά οι περισσότεροι αναγκαζόταν να δημιουργήσουν λογαριασμό για να χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες υπηρεσίες της εταιρείας ή για να πραγματοποιούν login σε υπηρεσίες άλλων εταιρειών μέσω του Google Connect.

Οι χρήστες όμως του έχουν γυρίσει την πλάτη και για παράδειγμα το 90% των επισκέψεων στο Google+ από απλούς χρήστες έχει διάρκεια μικρότερη από 5 δευτερόλεπτα, ενώ οι περισσότερες από αυτές είναι τυχαίες. Αν έχετε λογαριασμό στην συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε μέχρι τον Αύγουστο του 2019 θα πρέπει να διαγράψετε ή να μεταφέρετε τα δεδομένα σας…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*