Επιπλέον φορολογία για smartphones και tablets [Update]

Βάσει του νέου σχεδίου νόμου για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το νέο iPhone 8 – αλλά και οποιοδήποτε smartphone ή tablet – στο μέλλον μπορεί να σας πέσει κομματάκι βαρύ…

…καθώς μεταξύ των άλλων προβλέπεται και η επιβάρυνση των smartphones και των tablets με έναν ειδικό φόρο. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται ήδη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα και αξεσουάρ. Με τη νέα διάταξη, η οποία αναφέρεται στην αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή, ο φόρος επεκτείνεται στα smartphones και στα tablets.

Θεωρητικά πάντα, η διάταξη σκοπεύει στην απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς η αναπαραγωγή των έργων ή των δικαιωμάτων τους γίνεται βάσει μέσων όπως οι υπολογιστές, τα DVD players, τα smartphones, τα tablets, ενώ η αποθήκευσή τους γίνεται σε μέσα όπως USB, σκληροί δίσκοι κ.λ.π. Ακολουθεί η σχετική παράγραφος, άρθρο 55, κεφ. 3:

Αν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας κάτω του ενός (1) TByte ή ίσο και άνω του ενός (1) TByte, ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους συμ περιλαμβάνονται και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB, συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, φωτοτυπικές συσκευές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, με εξαίρεση τα προς εξαγωγή είδη.

Ο φόρος αυτός ανέρχεται στους υπολογιστές στο 1% επί της λιανικής τιμής. Στο 1% θα ανέρχεται και ο φόρος για τα smartphones και τα tablets. Σε εκτυπωτές σαρωτές, φωτοτυπικά και χαρτί, ο φόρος φτάνει το 4% της τιμής και στις συσκευές εικόνας και ήχου η επιβάρυνση φτάνει στο 6%. Αντίστοιχος φόρος προβλέπεται και για αποθηκευτικά μέσα, δηλαδή USB sticks, σκληρούς δίσκους κ.λ.π.

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το σχέδιο νόμου, ενώ αν διαβάζετε την είδηση μέσω της εφαρμογής μας για το iOS, τότε πατήστε το κουμπί ενεργειών που υπάρχει επάνω και δεξιά και επιλέξτε “Open as Web View” ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το πιο πάνω link.

[Update]:Η διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία ψηφίστηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής με επείγουσες διαδικασίες, τελικά επιφέρει επιβάρυνση 2% στα tablet υπέρ των πνευματικών δημιουργών!

Με τροποποίηση της τελευταίας στιγμής, την οποία κατέθεσε η υπουργός Πολιτισμού, προσδιορίστηκε στο 2% – έναντι του 1% που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση -, τέλος που θα καταβάλλεται στην αγορά κάθε tablet με μνήμη RAM άνω των 4 GB. Αντίθετα αποσύρθηκε η επιβάρυνση με 1% των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, καθώς η κ. Κονιόρδου επισήμανε ότι εκκρεμούν δίκες με εταιρείες κινητών τηλεφώνων.

Παράλληλα, με το ψηφισθέν νομοσχέδιο αναπροσαρμόζονται οι επιβαρύνσεις για ηλεκτρονικές συσκευές. Η επιβάρυνση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές παραμένει στο 2% ενώ προσδιορίζεται στο 4% η επιβάρυνση σε φωτοτυπικές συσκευές, σαρωτές, εκτυπωτές, χαρτί φωτοτυπίας καθώς και σε ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους μέχρι 1 TByte. Επιπλέον ορίζεται επιβάρυνση 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής εικόνας και ήχου και ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους άνω του 1 TByte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*