Προγράμματα αντικατάστασης από την Apple

Διαθέσιμα έγιναν πρόσφατα δύο προγράμματα αντικατάστασης από την Apple. Το πρώτο αφορά κάποια προβλήματα του iPhone 6 Plus – το οποίο μπορεί να παρουσιάζει κάποιο τρεμόπαιγμα στην οθόνη ή κάποια πιθανή αστοχία στο Multi-Touch, μετά από πτώσεις της συσκευής. Αν και η δική σας συσκευή παρουσιάζει τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και η οθόνη δεν έχει ραγίσει ή δεν έχει σπάσει…

iphone_6_plus_box

…η Apple ή κάποιος Apple Authorized Service Provider θα επισκευάσει τη συσκευή σας στην τιμή των 155 Ευρώ. Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε όλους τους Apple Authorized Service Providers. Εκεί η συσκευή σας θα εξεταστεί ώστε να διαπιστωθεί πως είναι επιλέξιμη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά το iPhone 6 Plus.

Επιπλέον ένας περιορισμένος αριθμός iPhone 6S ενδέχεται να κλείνουν απροσδόκητα. Οι επηρεαζόμενες συσκευές ανήκουν μόνο μέσα σε ένα περιορισμένο εύρος σειριακών αριθμών – με ημερομηνία κατασκευής μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2015 και του Οκτωβρίου 2015. Η Apple ή κάποιος Apple Authorized Service Provider θα αντικαταστήσουν την μπαταρία της συσκευής σας χωρίς χρέωση.

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε όλους τους Apple Authorized Service Providers. Παραδώστε λοιπόν την συσκευή σας ώστε να εξεταστεί ο σειριακός της αριθμός και να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι επιλέξιμη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά το iPhone 6S. Αν διαβάζετε την είδηση μέσω της εφαρμογής μας για το iOS, τότε πατήστε το κουμπί ενεργειών που υπάρχει επάνω και δεξιά και επιλέξτε “Open as Web View” ώστε να μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα πιο πάνω links.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*