Αποδείξεις – Γρήγορη και εύκολη καταχώρηση αποδείξεων

Η εφαρμογή “Αποδείξεις” που δημιούργησε η Netcom Integrator, είναι μια βάση δεδομένων σε SQLite, η οποία ενημερώνεται με την επωνυμία, το ΑΦΜ, την ημερομηνία, την κατηγορία και την αξία των καθημερινών συναλλαγών. Μπορούμε να κάνουμε την εισαγωγή οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε και να στείλουμε την βάση μέσω email σε κάποιο PC για περεταίρω επεξεργασία. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Netcom Integrator (http://www.netcom.gr/) για να αποκτήσετε το πλήρες manual της εφαρμογής…

Δυνατότητες – Λειτουργίες :

• Προβολή λίστας με επωνυμία και ημερομηνία όλων των καταγεγραμμένων αποδείξεων.
• Προβολή & επεξεργασία λεπτομερειών συναλλαγής.
• Διαγραφή μιας ή επιλεγμένων συναλλαγών.
• Προσθήκη νέας συναλλαγής με δυνατότητα επιλογής του συναλλασσόμενου – της εταιρείας που μας έδωσε την απόδειξη – από λίστα με τις ήδη καταχωρημένες εταιρείες με δυνατότητα αναζήτησης με επωνυμία ή Α.Φ.Μ.
• Προσθήκη νέας συναλλαγής με δυνατότητα επιλογής κατηγορίας από scroll whell λίστα.
• Προσθήκη νέας συναλλαγής με δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας μέσω scroll wheel.
• Προσθήκη νέας συναλλαγής με δυνατότητα εισαγωγής της αξίας συναλλαγής με numpad.
• Εξαγωγή της βάσης είτε σε email είτε μέσω Wi-Fi & SyncDocs, με σκοπό την δημιουργία αντιγράφου και την περεταίρω επεξεργασία των δεδομένων.
• Tab με το πλήθος και την αξία των συναλλαγών.
• Tab με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.

iTunes link

Άποψη iAppsHellas: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καταχωρήσετε τις αποδείξεις σας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι άμεσα έτοιμη για καταχώρηση και ικανοποιεί την βασική καταχώρηση αποδείξεων – Επωνυμία, ΑΦΜ, Κατηγορία, Ημερομηνία & Αξία – με τον πιο εύκολο και τον πιο γρήγορο τρόπο από οποιαδήποτε άλλο μέσο. Μόλις εξοικειωθείτε με την μεταφορά των δεδομένων στο PC σας – ώστε να μπορείτε να έχετε αντίγραφα ασφαλείας και να επεξεργαστείτε και στο PC τις συναλλαγές σας – τότε η διαδικάσια της καθημερινής καταχώρησης θα είναι πραγματικά υπόθεση μηδενικού χρόνου.

5 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*